Edukacija

Akademski kursevi, javne radionice, predavanja, seminari. Mentorski rad. Studentski projekti.

Akademski kursevi

Trenutno radim kao vanredni profesor digitalne umetnosti i računarstva na Departmanu za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Docent sam u dve oblasti: umetničkoj i naučnoj. Takođe radim kao naučni saradnik i gostujući predavač laboratorije Good Old AI na Departmanu za softversko inženjerstvo Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

U saradnji sa Isidorom Nikolić, Borutom Vildom i Darijom Medić, na Fakultetu za medije i komunikacije nastojim da negujem transdisciplinarnu studijsku atmosferu. Uporedo s nastavom, osmislio sam grupu predmeta koji se bave interaktivnom umetnošću, jednu od prvih takvih u obrazovnom sistemu Srbije. Predmeti uključuju:

Programiranje za umetnike, dizajnere i pisce
Kreativno programiranje: Algoritam, slika i tekst
Vizuelizacija podataka i data umetnost
Interaktivni narativ i ergodička književnost
Dizajn interakcija i kritičko oblikovanje

Takođe radim kao naučni saradnik i gostujući predavač laboratorije Good Old AI na Departmanu za softversko inženjerstvo Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Predajem vizuelizaciju podataka i estetiku, poetiku i etiku veštačke inteligencije. Redovno sarađujem sa profesorima Jelenom Jovanović i Vladanom Devedžićem.

U prošlosti sam radio kao istraživač laboratorije Metacreation Lab, School of Interactive Arts + Technology, SFU, Vankuver, Kanada, kao i laboratorije Media Interaction Lab, School of Informatics, Communication and Media, University of Applied Sciences Upper Austria, Hagenberg, Austrija.

Seminar dizajna u Petnici

S vremena na vreme predajem na Seminaru dizajna Istraživačke stanice Petnica. Petnica je obrazovni centar za domaće i strane srednjoškolce i studente, koji se nalazi nadomak Valjeva, između šume, pećine i jezera. Program dizajna obuhvata nekoliko seminara tokom godine, na kojima 15-30 izabranih srednjoškolaca zajedno uči o dizajnu i drugim kreativnim disciplinama kroz samostalni i grupni rad na projektima. Teme obuhvataju grafički, industrijski i digitalni dizajn, vizuelne umetnosti, interaktivnost, kreativno pisanje, kreativno kodiranje, video i animaciju.

Seminar dizajna osmislili su i razvili Borut Vild, Isidora Nikolić i Vesna Pejović. Program trenutno vode Igor Rajković i Teodora Ćirić zajedno sa grupom izuzetnih mlađih saradnika, među kojima su Miloš Nikolić, Jelena Pejović, Saša Mitrović, Tijana Radovanović, Nada Todorović, Una Korica, Sonja Jovanović, Miloš Desko Ćosović, Boban Živanović, Marija Pilčević, Teodora Ćirić, Ivan Avdić i drugi.

Davno pre toga bio sam i sam polaznik Petnice na programu astronomije. Sada mi ovo iskustvo pomaže da zajedno sa saradnicama kreiram nove rizome znanja koje povezuje dizajn, umetnost, nauku i tehnologiju.

Digitalna molitva, Kristina Tica, 2020
Generativna vizuelizacija muzike, Jelena Pejović, 2019
Glitch Brush, Miloš Desko Ćosović, 2017

Mentorstva i studentski projekti

Bio sam profesor i mentor nekolicini nagrađivanih studenata, među kojima izdvajam Kristinu Ticu, Jelenu Pejović i Miloša Deska Ćosovića:

Kristina Tica kreirala je master projekat Digitalna molitva (Digital Prayer), koji je pobedio na nacionalnom konkursu za AI umetnički projekat Centra za promociju nauke u okviru Evropske laboratorije veštačke inteligencije, evropskog projekta koji povezuje umetnost, nauku i tehnologiju. Projekat Digitalna molitva kreiran je korišćenjem generativnih suprotstavljenih neuralnih mreža (GAN, Generative Adversarial Networks) nad bazom slikovnih podataka o skeniranim ikonama, čime je uspostavljena veza između pravoslavnog ikonografskog kanona i kôda savremenih algoritama za računarski vid. Projekat je 2020. predstavljen na festivalu Ars Electronica. O projektu sam napisao esej Data Vizantija.

Jelena Pejović osvojila je nekoliko nagrada za najboljeg studenta i najbolji studentski projekat na Departmanu za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije. Njen diplomski projekat, Generativna vizuelizacija muzike, koristi p5.js tehnike i algoritme za kreiranje animacija koje muziku vizuelizuju u realnom vremenu.

Miloš Desko Ćosović autor je projekta Glitch Brush, za koji je dobio nagradu za najbolji master projekat Departmana za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije. Glitch Brush koristi estetiku gliča u kombinaciji sa crtanjem u realnom vremenu. Rad je nekoliko puta izlagan u Srbiji i Francuskoj kao 3D mapirana javna instalacija.

Kontakt

Objavljujem sadržaje i održavam kontakt sa saradnicima, studentima i prijateljima uz pomoć imejla i društvenih mreža kao što su Facebook, Behance, YouTube, Vimeo i GitHub.

Ukoliko su vas zainteresovale moje radionice, kursevi i uopšte transdisciplinarni pristup obrazovanju, možete me kontaktirati putem imejla.